PROTOCOL

 • De extractie wordt uitgevoerd onder lokale verdoving. De verdoving zal na ongeveer 3 uur uitgewerkt zijn, maar dit verschilt per persoon.
 • De duur van de behandeling  is over het algemeen 30 tot 60 minuten.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Zo ja dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden aan uw tandarts.
 • Gebruikt u antistollingsmedicijn? Stop hier dan nooit zelf mee. Ook niet na de ingreep. Bij twijfel neem contact op met uw tandarts.
 • Na de extractie krijgt u een gaasje om op de wond te bijten en de bloeding te stelpen. Dit gaasje dient u ongeveer 30 minuten in uw mond te houden.
 • Na de behandeling kunt u wat napijn ervaren. U kunt pijnstillers nemen volgens de voorgeschreven dosering.
 • U dient de eerste 24 uur na de extractie niet te spoelen, te roken of alcohol te nuttigen. Dit vertraagd de wondgenezing.
 • Na 24 uur kunt u voorzichtig beginnen met spoelen met zout water om de wond schoon te houden.
 • Indien het gehecht is , lossen de hechtingen tussen een week en 21 dagen op, tenzij anders aangegeven door de behandelaar.
 • Houd er rekening mee dat u de eerste dagen na de extractie geen hard of vast voedsel kunt eten en dat u voorzichtig moet kauwen.
 • Na ongeveer een week zal de wond genezen zijn en zult u uw normale eetpatroon kunnen hervatten.

COMPLICATIES

Hoewel de meeste tandheelkundige extracties zonder problemen verlopen, zijn er enkele risico’s en complicaties waarmee rekening moet worden gehouden. Dit zijn onder andere:

 • Nabloeding: Dit kan optreden als het stolsel dat zich vormt op de wond losraakt. Als u aanhoudende bloedingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw tandarts. U kunt bij twijfel weer een gaasje, zakdoek of washandje op de wondplaatsen.
 • Infectie: Er bestaat altijd een risico op infectie na een tandheelkundige ingreep. Het is belangrijk om de instructies voor nazorg zorgvuldig op te volgen om het risico op infectie te verminderen.
 • Zenuwschade: Hoewel zeldzaam, kan het verwijderen van een tand of kies soms tijdelijke of permanente schade aan nabijgelegen zenuwen veroorzaken. Dit kan leiden tot gevoelloosheid, tintelingen of pijn in de mond, lippen of kin.
 • Gebroken tanden of beschadigde kaak: In zeldzame gevallen kan het verwijderen van een tand of kies leiden tot beschadiging van de omliggende tanden of de kaak.