• Bij binnenkomst

Bij binnenkomst in de praktijk verzoeken wij u zich te melden aan de balie, zodat wij weten dat u aanwezig bent.

  • Uw persoonlijke gegevens

U dient altijd een legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben. Tevens bent u er zelf verantwoordelijk voor uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons door te geven.

  • Medische gegevens

Wij verzoeken u bij elke bezoek ons te informeren over uw medische gegevens, zoals: medicijngebruik, hart- en vaatziekten, infecties, zwangerschap, enz. Dit is uw belang en het onze. Wij vragen u hiervoor periodiek een medische vragenlijst in te vullen.

  • Wachttijd

Uiteraard streven wij ernaar om iedereen op tijd te behandelen. Soms kan een behandeling langer duren dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken aan de balie.

  • Afspraken

In onze praktijk werken wij uitsluitend op afspraak en zonder open spreekuren. Dit houdt in dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt en geannuleerd. Als u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens de planning kan worden voltooid of zelfs geannuleerd moet worden door het ontstane tijdgebrek, met daarbij een rekening van de door ons ingeplande tijd.

  • Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit minimaal 48 uur van te voren (telefonisch of per mail) te melden. Zegt u een afspraak niet tijdig af, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Hierbij houden we een richtlijn van €10,- per 10 minuten. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, houden wij ons het recht voor om u uit te schrijven bij onze praktijk. Let op: ook als u als gezin een afspraak heet en een gezinslid komt niet mee zonder afmelding 48 uur van tevoren, zal de voor diegene gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

  • De rekening

De rekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Onze facturen worden verzorgd door Infomedics. Kijk voor meer informatie of vragen over uw rekening eens op: www.infomedics.nl

  • Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over een behandeling of over de manier waarop u behandeld bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij meteen iets voor u betekenen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan geven dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen een termijn van zes weken, op uw klacht reageren

  • Uw eigendommen

Waak in de praktijk zelf over uw eigendommen en laat uw eigendommen niet onbeheerd achter. Dental Care is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen

  • Tot slot

Om voor beide partijen een voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van belang dat u regelmatig de praktijk bezoekt.

Over het algemeen adviseren wij bij volwassenen en kinderen tweemaal per jaar een periodieke controle te laten uitvoeren en minstens een keer per jaar de mondhygiëne of preventieassistente te bezoeken. In overleg zal dit aantal verhoogd of verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in een goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

 

Agressief gedrag, verbaal en anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.